5 aastane garantii

Korraliku ja hästitoimiva sauna ehitamine spetsialistide abiga on mõistlik investeering.

Kui kogu töö, vaev ja aeg rahasse arvestada, ei pruugi enda ehitatud saun odavam tulla. Info ja nõuannete kogumine, projekti joonistamine, materjalide otsimine, ehitus ja hilisemad võimalikud vigadeparandused võivad kujuneda kallimaks kui professionaaalide töö. Et sauna ehitamine muretult kulgeks, siis pakume teile kindlustunnet. Oleme enda oskustes, kasutatavates materjalides ning tehnikas nii kindlad, et anname igale meie poolt ehitatud saunale 5-aastase garantii.

5-aastane garantii kehtib:
– ehitisele
– ehitisse püsivalt paigaldatud seadmetele (kerised, suitsutorud, aurugeneraatorid jm)
– elektriseadmetele (v.a valgusallikad)

5-aastane garantii kehtib juhul kui:
– ehitist ja seadmeid on sihipäraselt ning heaperemehelikult kasutatud ja hooldatud
– kõiki paigaldatud seadmeid on nõuetele vastavalt kasutatud ja hooldatud (kasutusjuhendid, tootjate nõuded)
– meiega on sõlmitud hoolduskokkulepe
– täidetud on kokkuleppes kirjeldatud hoolduskohustused valitud paketi ulatuses
– garantiidokumendid on alles
– meie ees ei ole võlgnevusi